Travel: business met een goeie vibe

Travel, de wereld van reizen, reisproducten en proces is de eerste business geweest waar internet en interactie succesvol de regels van het spel heeft veranderd. Wij, Stalingrad people, hebben met 12 jaar ervaring alles in deze sector voorbij zien komen en zijn betrokken geweest bij alle belangrijke innovaties in deze branche. Aan de voorkant van merk en interactie tot realtime beschikbaarheid, Self Service en nu Social Seating. Travel verandert desondanks langzaam; de belangen in de keten zijn groot, de marges klein. Maar met het verdwijnen van de traditionele middle-man en de opkomst van nieuwe als Google Flight Search, komt travel in de volgende fase. Travel gaat voor Stalingrad steeds meer over Personal, over product innovatie en over nieuwe content. En natuurlijk over Search en meta-search.
Wat Travel geweldig spannend en leuk maakt is de combinatie van ontwerpen van het merk, van gedrag, locatie en tijd, usability, search en het modelleren van informatie, van heel veel verschillende informatie. En van het activeren van nieuwe content met travelblogs. En trends als Social Travel, Veilingen, Location Based Services houden ons fris. De Globale Travel Trend heeft gezorgd voor mooie cross-overs van media als BBC en Lonely Planet. En mede door het succes van Travel in de diverse TV formats geeft deze business steeds weer een goeie vibe. We hebben concepting gedaan voor Airtrade, Elmar Reizen en voor Thika Travel. Landal GreenParks zijn onder onze handen gegroeid van 0 naar 100 miljoen op jaarbasis. Voor Way-to-Stay hebben we recent de strategische interactie verzorgt van het nieuwe platform www.waytostay.com. Voor Xities (2005) hebben we business, strategie, merk, concept en interactie ontwikkeld. Voor het eerst vanuit het, door onszelf ontwikkelde, STIP model.


 


 

Xities

Klanten komen soms met vragen waarvan je op dat moment de impact niet kunt overzien. Xities begon als businesscase voor de Playas in Spanje en het project is geevolueerd naar een geintegreerd Social Travel concept. Volgens ons de eerste. Xities, het merk werd door ons bedacht, is actueler dan ooit. Het project is aan de voorkant volledig geprototyped maar is uiteindelijk technisch niet gebouwd.
Aan de achterkant draait een Groupon-achtig locatie concept met Travelplanners en meetingtools. Travel 2.0 avant la lettre. We hebben het over 2005.


  
  

  
  

 


Xities: Right here, right now!

De X van Xities bestaat uit 4 pijlen; iedere pijl is een dimensie in het project. Tijd en Plaats, Informatie en Sociale interactie. Uit Xities hebben we toen het STIP model ontwikkeld. (of TIPS, of PITS). De X is ook het onbekende; niet de mainstream. Waar je in een stad naar op zoek bent. De X is als het kruis dat het clichebeeld van toeristische centra doorstreept.

  
  


 

Van merk naar concept van interactie: de 4 dimensies over de stad heengelegd.

Strategische interactie staat centraal bij Stalingrad. In merk komen doelen en middelen bijeen. In ons werk, we zijn geen traditioneel reclame bureau, moeten informatie, stakeholder-rollen en belangen, merk en beleving en technische systemen in een concept gesmeed worden. Daarbij gebruiken we hulpmiddelen: modellen die iets zeggen over gedrag en dimensies van handelen. Rond merk en concept helpen inzichten uit de antropologie, psycho- en sociologie, de economie en ruimtelijke wetenschappen ons de concepten zodanig te organiseren dat zij innovatief blijven en bestand tegen de tand van de tijd.

In iedere Stalingrad case proberen we een presentatievorm te ontwikkelen waarmee we interactief en visueel de kern van het merk verbeelden en activeren. Bij Xities is dat de Meeting Maze. De Meeting Maze  is de merkuiting waarin je ervaart hoe de verschillende layers op met elkaar inwerken en waarom dit zo spannend is. Via de Meeting Maze kan de gebruiker andere gebruikers vinden en het Xities verhaal maken en verspreiden.

 
Plaats/Locatie
Stalingrad weet veel over Plaats, Plek, Locatie. Van Heidegger en Sloterdijk tot aan Virilio en Lieven de Cauter. Stalingrad structureert deze kennis, ontwerpt nieuwe interactie en weet locatie om te zetten in ervaring en nieuwe betekenissen.
 
Informatie
Stalingrad weet veel van en over informatie. Van Plato en James Gleick tot aan Tufte en Marx. Stalingrad structureert informatie, ontwerpt nieuwe duidingen en kan data omzetten in Wisdom.
 
Tijd/Time
Tijd is de grootste onbekende maar de belangrijkste dimensie. De laatste twee jaar maken we een studie van hoe tijd informatieprocessen beinvloedt. Time-to-market, realtime, gelijktijdigheid of sequentieel zijn tijdsconcepten waarmee wij Travel al jaren vormgeven.
 
Sociaal
Toen wij in 2006 in Wenen tijdens de EGOS conferentie de vier dimensies toonden en Social als vierde op de punt van de pyramide zetten, kon niemand, maar dan ook helmaal niemand bevroeden hoe Social de wereld zou gaan veranderen.

Merk toepassingen

Stalingrad ontwikkeld het merk voordat we met interactie aan de slag gaan. Interactie is ook gevoel, gevoel voor mogelijke behoeften, voor nieuw gedrag en mogelijkheden die niet onmiddellijk voor de hand liggen. Merk is altijd een voertuig van de strategie. In de strategie ligt weliswaar de richting opgesloten maar merk biedt een mogelijkheid tussen strategie en concept. Veelal ziet iedereen deze fase, deze opportunity, over het hoofd.

 

logo

  
  

  
  


 

Landal GreenParks

Stalingrad People zijn hun leerschool gestart met klanten als Landal GreenParks. In het begin nog niet meer dan een fors familiebedrijf, nu een echte winnaar. Landal GreenParks was in de eerste jaren de no.2 achter Center Parcs en was daar trots op. Wij als conceptors wilden echter vooruit en hebben deze klant inhoudelijk laten ervaren waar een bedrijf waarvan de business wordt gevormd door de vier STIP dimensies onvermijdelijk naartoe gaat. Hieronder de meest technische vensters met de meest complexe interactie die we ooit hebben ontwikkeld, maar nu standaard in travel. Fijn om te zien dat bijvoorbeeld het boekproces, het meest cruciale van een travelsite, in 8 jaar niet is veranderd. De scheiding van informatie en boekproces blijkt een groot inzicht te zijn geweest.

 
Boeken met continue beschikbaarheid
 
Voorraad in allerlei doorsneden
 
Multidimensioneel ontwerpen 1
 
Multidimensioneel ontwerpen 2