if then is now. Actieve beleving van cultureel erfgoed

We leven in roerige tijden. Mensen zijn actief op zoek naar wat hen met anderen bindt. Op sociaal en cultureel gebied, op locale, nationale en globale schaal. Het betreft een identiteitsvraagstuk waarin verschillende dimensies elkaar raken: elkaar soms versterken en soms uitsluiten. Bekijk ons concepting model. If then is now laat zien dat het verleden en de beleving van onze eigen tijd deel uitmaakt van een doorlopende werkelijkheid. Waar door de tijd heen veelal dezelfde drivers en patronen werkzaam zijn. Maar waarvan de manifestaties van deze patronen niet 1-2-3 opgemerkt worden. if then is now nodigt iedereen uit zijn eigen verhaal, persoonlijk en professioneel op het platform, aan onze werkelijkheid in het hier en nu toe te voegen. Cultureel Erfgoed wint zo aan betekenis wanneer deelname en creatie voor iedereen toegankelijk wordt.
Omdat alle content op het platform een tijd- en locatie-dimensie bevat verbindt if then is now cultureel erfgoed met andere typen informatie. Gekoppeld aan cultureel erfgoedbronnen van gebruikers en verbonden met allerlei steden- en toeristische informatie, wordt de propositie van if then is now compleet: Actieve beleving van cultuur en cultureel erfgoed. Waar iedereen aan kan bijdragen. Waardoor de traditionele ideeen over wat ons met elkaar verbindt via interactie en inzicht in het hier en nu ervaarbaar worden.


 


 

Aanpak vertrekt vanuit gebruikers en uitrol

Stalingrad heeft voor deze opdrachtgever de volledige Stalingrad aanpak kunnen ontwikkelen: Strategie, Merk, Concept, Design, Customer Journeys en Route To Market. Voor alle stakeholders, internationaal en voor en met alle media en middelen. Samen met Jeroen Hermes (Kwatta) hebben we het merk visueel vormgegeven.
De Route to Market en de Customer Journeys (met de diverse rollen) bieden guidance en vormen de leidraad om een groot (scrum) project succesvol te ontwikkelen. De Journeys en flows bepalen volgorden en prioriteiten. Dit project is nog in ontwikkeling en achter logins afgeschermd. Toegankelijk rond 15 Juli 2012.

 


  
  

  
  

 


 

Van merk naar het concept van interactie: multi-dimensional storytelling

Strategische interactie staat centraal bij Stalingrad. In merk komen doelen en middelen bijeen. In ons werk, we zijn geen traditioneel reclame bureau, moeten informatie, stakeholder-rollen en belangen, merk en beleving en technische systemen in een concept gesmeed worden. Daarbij gebruiken we hulpmiddelen: modellen die iets zeggen over gedrag en dimensies van handelen. Rond merk en concept helpen inzichten uit de antropologie, uit de psychologie en sociologie, uit de oude en de nieuwe economie. De inzichten uit deze velden helpen ons de concepten zodanig te organiseren dat zij innovatief blijven en bestand tegen de tand van de tijd.

In iedere Stalingrad case proberen we een presentatievorm te ontwikkelen waarmee we interactief en visueel de kern van het merk verbeelden en activeren. Bij if then is now is dat het Experience Display. Het Experience Display is de merkuiting waarin je ervaart wat het Then en het Now met elkaar van doen hebben en waarom deze verhouding zo relevant is. De display kan een marketinginstrument zijn voor culturele partners maar kan ook aan persoonlijke inzichten rond Then en Now inhoud geven. Via deze Display kan de redactie en andere gebruikers het ifthenisnow verhaal maken en verspreiden. De eerste musea hebben zich al aangemeld van deze vorm van storytelling gebruik te maken.


Route to Market
De Route to Market verbindt Strategie, Concept, Media en Marketing en organisatie.

Informatie: structuur en beleving
Stalingrad weet veel van en over informatie. Zij structureert deze, ontwerpt interactie en weet informatie om te zetten in beleving.

STIP model
We hebben het STIP model jaren geleden ontwikkeld en is telkens actueel. Het model geeft antwoord op de verhouding tussen verschillende menselijke dimensies.

Experience Display
Een onderscheidende presentatie/belevingsvorm hoort bij de Stalingrad aanpak.


 
 

Modelleren met STIP

Bij if then is now hebben we de tijd factor centraal gesteld en niet, zoals bijna alle verwante initiatieven de plaats of de plek. Plaats en plek zijn natuurlijk belangrijk. Mensen zijn immers ruimtelijke wezens. Maar teveel focus op locatie en plaats belemmert het zicht op hoe tijd, in vraagstukken van cultuur erfgoed en culturele identiteit, een verbindende rol kan spelen. Tijd zit nu IN het merk en maakt er het wezen van uit. if then is now. Binnen het STIP model, waarmee we al jaren werken, is if then is now dus de eerste case waarmee Stalingrad het proces van concepting start vanuit de T (tijd) en niet de P (plaats) of de I (informatie). De S (Sociale interactie) is ook hier het einddoel vanwaaruit energie wordt opgewekt en het vliegwiel in gang wordt gezet.  
Werken met modellen is dus niet technisch of statisch maar dwingt je om de uitgangspunten achter redeneringen constant te ondervragen en bij te stellen. Om op deze manier innovatie en beleving te ontwikkelen die sense maakt en niet op zichzelf staat.


At the spot
In if then is now zien we hoe informatie en locatie conceptueel zijn verbonden en relevant kunnen zijn. De concepten van Stalingrad zijn vaak media- en device onafhankelijk maar maken deel uit van een journey. Voor dit merk hebben we bijvoorbeeld ook een on- en offline Magazine ontwikkeld dat op het platform kan worden samengesteld. Handig voor gebruikers maar ook voor hoteleigenaars of culturele instellingen. On- en offline vormen in de Customer Journeys een integraal verhaal.
Customer journey
Customer Journeys zijn niet alleen marketing en media routes. Customer Journeys verbinden gedrag en beleving op de plaats en in de tijd met de doelstellingen van een platform. Ook mobiel en via sociale mediakanalen. Boodschappen en taken reizen door de communicatiekanalen en de gebruiker plugt soms in. En kan zich in de Journey ontwikkelen van een voorbijganger tot een cultureel erfgoed professional. Daarom spreken wij liever van ‘Journeys of the Self’. Waarde en betekenis leggen we graag in handen van de gebruiker.